Contrek kniha

Smlouva, kterou bude každý dodržovat.

Contrek je systém pro férové IT smlouvy

Softwarové smlouvy jsou strašák všech právníků i projekťáků. Proto jsme připravili spravedlivý smluvní standard a propojili ho s best practices pro tvorbu software. Současně jsme vyrobili webovou aplikaci, ve které lze snadno vyřešit smlouvu, zadání projektu i následné hlídání jeho realizace.

Contrek ilustrace

Proč Contrek?

 1. Připravit kvalitní smlouvu na software není jednoduché
 2. Vytváří se smlouvy, které je obtížné dodržovat a postupovat podle nich
 3. Je problém vytvořit technické zadání, které bude kvalitní a dobře propojené se smlouvou
 4. Samotná dobrá smlouva a dobrá vůle obou stran nezaručí dokončení software v požadované kvalitě a čase

Problémy současných smluv podrobněji

Připravit kvalitní smlouvu na software není jednoduché

Zákazník neumí smlouvu připravit, protože nerozumí právu ani software. Právníci nerozumí bouřlivě se rozvíjející problematice tvorby software a IT smlouvy navíc zahrnují mnoho oblastí práva. Vytvoření kvalitní smlouvy je tak velice náročné, zdlouhavé a nákladné.

Současné smlouvy nedokáží funkčně propojit technické zadání a obchodní ujednání. Často je vytvořen chaotický mix obchodních a technických povinností, ve kterém se nevyzná ani jeho autor. Nebo je naopak technická stránka od obchodní zcela oddělena, navzájem neladí. Neexistuje zavedený smluvní pořádek. Takové smlouvy nepředchází reálným problémům, neumí je řešit, a naopak vytváří další.

Vytváří se smlouvy, které je obtížné dodržovat a postupovat podle nich

Smlouvy jsou nesrozumitelné pro ty, kteří podle nich mají postupovat. Takové smlouvy pak není možné dodržovat a sledovat jejich naplňování, což vede ke kamuflování aktuálního stavu a zpětnému vytváření fiktivních dokumentů.

Zákazník se snaží o nepřiměřeně přísné, nespravedlivé smluvní podmínky (zejména ve veřejném sektoru), které ale v praxi není možné vymáhat. Smlouvy jsou psány s vidinou sporu, ne jako spravedlivá a proveditelná pravidla hry. Takovou smlouvu nikdo nerespektuje a odstrašující faktor, který zákazník zamýšlel vytvořit, nefunguje. Takový stav přitahuje špatné dodavatele.

Současné smlouvy provází extrémní formalizace, vše je řešeno neohrabanými dodatky. Ty tvoří překážky pro normální fungování, protože změnová agenda zatěžuje statutární orgány zákazníka místo projektových manažerů stran.

Neexistuje funkční nástroj, ve kterém lze v reálném čase sledovat dodržování smlouvy (včasnost plnění, dodržování výkazů, sledování změn s auditní stopou).

Je problém vytvořit technické zadání, které bude kvalitní a dobře propojené se smlouvou

Současná technická zadání nejsou vhodně a funkčně propojená se smlouvami. Jejich příprava je komplikovaná a neexistují použitelné standardy.

Pro vývoj software prakticky neexistují normy a zákazníci nemají jistotu, že postupy navržené dodavatelem jsou správné.

Samotná dobrá smlouva a dobrá vůle obou stran nezaručí dokončení software v požadované kvalitě a čase

Neexistuje odborná oponentura technických návrhů dodavatele či zákazníka.

Spory je možné řešit pouze u soudu či rozhodce.

Pro koho je Contrek?

Veřejné organizace

 • Univerzity, školy
 • Veřejnoprávní instituce
 • Obce, krajské úřady, státní správa
 • Projekty z evropských fondů

Soukromé firmy

 • Společnosti objednávající větší nebo dražší projekty
 • Vývoj software, hardware
 • Design Build
 • Vendor management

Dodavatelé

 • Agentury
 • White label společnosti
 • Týmy vývojářů
 • Agilní vývoj

Konzultanti

 • Techničtí konzultanti
 • Právní konzultanti
 • Business konzultanti
 • Vývoj webů, informačních systémů, e-commerce
Contrek ilustrace

Jak vypadá řešení?

 • Od základů vytvořený nový modulární smluvní standard odpovídající moderní praxi
 • Šablona zadání pro IT projekty nebo související služby koresponduje se smlouvou
 • Sady typových norem včetně best practices v oboru
 • Webové prostředí, které usnadňuje provádění smlouvy
 • Role externího konzultanta jako součást smlouvy
Roman Novotný

Roman Novotný

Spoluautor systému Contrek

U smluv na IT projekty jsou v reálném světě důležité zcela jiné věci, než které se řeší ve smlouvách. Současné smlouvy jsou psány s vidinou sporu, ne jako spravedlivá a proveditelná "pravidla hry", jejichž cílem je úspěšná realizace projektu - tedy aby vyhrály obě strany. Tento přílišný smluvní aktivismus řeší problémy, které vůbec nenastávají (v lepším případě), popřípadě nastávají, ale smlouvy je řeší špatně (což je ten horší případ). Řada smluvních ujednání tak nefunguje a ani fungovat nemůže. Přesto se takové smlouvy nejen uzavírají, ale i tvoří stále dokola. V jiných oborech tento problém vyřešili přípravou smluvních standardů, které skutečné praxi odpovídají. Tím jsme se inspirovali pro obor IT. Proto vznikl Contrek. Abychom se od nekonečného vynalézání kola dostali k něčemu smysluplnému.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Sdělte nám prosím váš e-mail a případně popište, co vás u IT smluv nejvíce trápí nebo co vás na Contreku nejvíce zaujalo. Až budeme mít systém přístupný pro větší okruh zákazníků, tak vám dáme vědět nebo vás pozveme do uzavřené testovací skupiny.

Vaše údaje jsou u nás v naprostém bezpečí, nikomu dalšímu je neposkytneme. Naše zásady podrobněji popisujeme na stránce Ochrana osobních údajů.